Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 19.700 0 (0) 15,84 1,65
DPD 24.000 0 (0) 30,71 2,20
DRG 11.570 -1.430 (-11,00) 18,98 0,98
DRI 12.627 +127 (+1,02) 11,36 1,35
GER 13.400 -1.500 (-10,07) 34,67 1,17
HNP 24.500 0 (0) 20,30 0,95
IRC 8.700 0 (0) 13,11 0,82
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NNG 21.500 0 (0) 15,94 1,44
NSG 14.000 0 (0) 43,15 1,28
PGN 11.033 -267 (-2,36) 7,57 0,96
VTZ 8.523 +323 (+3,94) 7,65 0,68
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/06/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 48,70%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 2,61%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 2,61%
Kallang Limited 2,55%
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 0,89%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 24/06/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 07/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 06/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/04/2021

Xem thêm