Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 12.333 +833 (+7,24) 12,72 1,07
DPD 16.000 0 (0) 0 0
DRG 9.100 0 (0) 52,62 0,74
DRI 8.528 +128 (+1,52) 23,82 0,80
GER 10.400 0 (0) 23,04 0,90
GVR 29.500 +65 (+2,25) 27,58 2,31
HCD 2.800 +18 (+6,87) 49,98 0,22
HNP 19.900 0 (0) 8,07 0,75
HRC 55.500 0 (0) 187,05 3,12
IRC 9.400 0 (0) 10,46 0,86
LNC 10.000 0 (0) 80,21 0,97
NHH 72.600 +360 (+5,21) 21,75 4,12
NNG 12.000 +200 (+1,69) 11,07 0,78
NSG 10.500 0 (0) 32,36 0,96
PGN 15.572 -228 (-1,44) 6,27 1,38
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 53,18%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 3,84%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 3,84%
Kallang Limited 3,76%
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 1,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 02/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 30/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 29/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 28/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 04/05/2020

Xem thêm