Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 13.763 +563 (+4,27) 13,58 1,18
DPD 19.000 0 (0) 0 0
DRG 15.500 0 (0) 40,67 1,25
DRI 12.048 -52 (-0,43) 16,97 1,12
GER 4.800 0 (0) 25,71 0,43
GVR 34.350 -15 (-0,43) 28,21 2,64
HCD 5.170 +2 (+0,38) 121,05 0,41
HNP 19.900 0 (0) 8,07 0,75
HRC 63.100 0 (0) 191,09 3,54
IRC 9.400 0 (0) 10,31 0,86
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NHH 59.400 -280 (-4,50) 17,56 3,53
NNG 11.746 -54 (-0,46) 13,05 0,76
NSG 7.700 0 (0) 23,73 0,71
PGN 14.982 -18 (-0,12) 6,30 1,28
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/06/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 50,59%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 2,87%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 2,87%
Kallang Limited 2,81%
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 0,98%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 06/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 02/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 30/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 29/07/2020

Xem thêm