Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.500 +40 (+3,60) 11,89 0,73
BRC 14.100 +35 (+2,54) 8,95 0,89
BRR 18.435 -1.565 (-7,82) 15,42 1,46
DAG 2.840 -1 (-0,35) -0,86 0,50
DPR 40.950 +25 (+0,61) 17,41 1,14
DRG 8.580 +180 (+2,14) 70,72 0,78
DRI 13.018 +18 (+0,14) 11,87 1,81
DTT 20.900 0 (0) 16,90 1,28
GER 17.100 0 (0) 28,53 1,47
GVR 33.350 +80 (+2,45) 53,13 2,38
HCD 9.770 -5 (-0,50) 6,22 0,77
HII 5.910 +6 (+1,02) 6,36 0,44
HNP 17.000 0 (0) 28,05 0,66
HRC 47.000 -10 (-0,21) 84,14 2,57
IRC 7.900 0 (0) 38,28 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 50,17%
PYN Elite Fund 5,28%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 2,23%
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 2,18%
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 0,76%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 17/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 15/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 07/08/2023

Xem thêm