Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 21.900 +2.700 (+14,06) 12,99 1,84
DPD 24.000 0 (0) 24,43 2,27
DRG 10.749 +449 (+4,36) 22,35 0,93
DRI 12.366 -234 (-1,86) 16,29 1,47
GER 11.100 0 (0) 28,72 0,97
HNP 24.500 0 (0) 20,30 0,95
IRC 8.700 0 (0) 13,22 0,84
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NNG 20.100 0 (0) 15,76 1,31
NSG 14.000 0 (0) 43,15 1,28
PCH 11.266 -134 (-1,18) 18,22 0,99
PGN 12.100 -300 (-2,42) 9,59 1,12
VTZ 8.820 -80 (-0,90) 7,83 0,68
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 52,26%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 2,23%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 2,23%
Kallang Limited 2,18%
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 0,76%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 29/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 29/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 29/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 01/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 10/08/2022

Xem thêm