Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 12.500 0 (0) 19,25 1,14
DRG 9.000 0 (0) 106,98 0,75
DRI 8.960 +360 (+4,19) 25,02 0,84
GER 9.100 0 (0) 20,16 0,79
GVR 31.850 +85 (+2,74) 41,45 2,60
HCD 3.110 +1 (+0,32) -45,61 0,24
HNP 18.323 +323 (+1,79) 6,61 0,71
HRC 60.000 +100 (+1,69) 202,22 3,37
IRC 9.400 0 (0) 26,91 0,94
LNC 10.000 0 (0) 80,21 0,97
NHH 66.100 -160 (-2,36) 48,09 4,85
NNG 11.300 -100 (-0,88) -2,28 0,75
NSG 10.500 0 (0) 32,36 0,96
PGN 22.304 +104 (+0,47) 8,58 1,82
PHR 67.700 +30 (+0,44) 8,52 2,77
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 50,64%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 3,84%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 3,84%
Kallang Limited 3,76%
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 1,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 30/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 29/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 28/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020

Xem thêm