Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 9.500 -40 (-4,04) 12,55 0,61
BRC 13.000 +25 (+1,96) 8,26 0,82
BRR 19.000 -1.900 (-9,09) 15,89 1,50
DAG 2.700 -14 (-4,92) -0,63 0,38
DPR 35.600 -90 (-2,46) 14,80 1,01
DRG 8.779 -421 (-4,58) 49,44 0,80
DRI 11.886 -214 (-1,77) 10,84 1,65
DTT 20.900 0 (0) 20,03 1,31
GER 17.100 0 (0) 28,53 1,47
GVR 28.100 -55 (-1,91) 42,85 2,04
HCD 9.700 -6 (-0,61) 6,91 0,79
HII 5.400 -10 (-1,81) 5,74 0,41
HNP 20.000 0 (0) 33,00 0,78
HRC 43.050 -315 (-6,81) 77,07 2,35
IRC 7.900 0 (0) 21,47 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 50,17%
PYN Elite Fund 5,28%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 2,23%
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 2,18%
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 0,76%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 17/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 15/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 07/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 18/10/2023

Xem thêm