Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.100 -30 (-2,63) 11,47 0,70
BRC 14.400 -30 (-2,04) 9,15 0,91
BRR 19.000 0 (0) 15,89 1,50
DAG 2.560 -5 (-1,91) -0,78 0,45
DPR 43.050 -210 (-4,65) 18,31 1,20
DRG 9.226 -174 (-1,85) 76,04 0,84
DRI 13.931 -269 (-1,89) 12,70 1,94
DTT 20.800 0 (0) 16,82 1,27
GER 17.100 0 (0) 28,53 1,47
GVR 33.000 -235 (-6,64) 52,57 2,36
HCD 10.650 +20 (+1,91) 6,78 0,84
HII 6.040 -23 (-3,66) 6,50 0,45
HNP 17.000 0 (0) 28,05 0,66
HRC 44.550 -310 (-6,50) 79,75 2,44
IRC 7.900 0 (0) 38,28 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 50,17%
PYN Elite Fund 4,98%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 2,23%
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 2,18%
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 0,76%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 17/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 15/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 07/08/2023

Xem thêm