Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 13.800 +1.700 (+14,05) 21,25 1,26
DRG 12.300 0 (0) 146,21 1,03
DRI 6.818 +18 (+0,26) 36,23 0,66
GER 5.000 0 (0) 11,08 0,43
GVR 18.300 -20 (-1,08) 23,81 1,49
HCD 2.480 0 (0) -36,37 0,20
HNP 16.700 0 (0) 6,02 0,65
HRC 38.400 +75 (+1,99) 131,67 2,18
IRC 9.400 0 (0) 26,91 0,94
LNC 10.000 0 (0) 80,21 0,97
NHH 51.400 -10 (-0,19) 37,24 3,35
NNG 10.000 -100 (-0,99) -2,01 0,67
NSG 9.800 0 (0) 30,21 0,90
PGN 11.607 -93 (-0,79) 4,42 0,94
PHR 64.800 -20 (-0,30) 15,57 2,68
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/11/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 50,64%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 3,84%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 3,84%
Kallang Limited 3,76%
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 1,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 30/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 29/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 28/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020

Xem thêm