AAA: Báo cáo định kỳ tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 29 Tháng Tám 2023 15:22:00

AAA: Báo cáo định kỳ tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố Báo cáo định kỳ tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230829_20230829-AAA-Bao-cao-tinh-hinh-tai-chinh-6-thang-dau-nam-2023.pdf