AAA: Báo cáo phát triển bền vững năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Bảy 2023 14:50:00

AAA: Báo cáo phát triển bền vững năm 2022

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố Báo cáo phát triển bền vững như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230720_20230720-AAA-Bao-cao-phat-trien-ben-vung-2022-Ban-thiet-ke-signed_compressed.pdf