AAA: Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 18 Tháng Năm 2023 13:27:00

AAA: Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230518_20230518-AAA-CBTT-ve-tinh-hinh-su-dung-von-sau-phat-hanh.pdf