AAA: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 15 Tháng Năm 2023 17:11:00

AAA: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230515_20230515-AAA-BB-NQ-DHDCD-TN-nam-2023.pdf