AAA: Nghị quyết HĐQT bổ sung nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 12 Tháng Năm 2023 18:12:00

AAA: Nghị quyết HĐQT bổ sung nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT bổ sung nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230512_20230512-AAA-NQ-HDQT-vv-bo-sung-noi-dung-hop-DHDCD-TN-2023.pdf