AAA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Tư 2023 15:56:00

AAA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 50929_op-DHDCD-TN-2023.pdf