AAA: Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Tư 2023 15:32:00

AAA: Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 51024_m-&-Tai-lieu-hop.pdf