AAA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 26 Tháng Năm 2022 17:41:00

AAA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54504_ng-nien-nam-2022.pdf