AAA: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 06 Tháng Năm 2022 13:22:00

AAA: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:


Tài liệu đính kèm
 20447_anh-sach-dai-hoi.pdf