AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu NHH từ APH

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 27 Tháng Mười Hai 2021 17:44:00

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu NHH từ APH

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu NHH từ APH như sau:


Tài liệu đính kèm
 55018_ng-cp-NHH-tu-APH.pdf