AAA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Hai 2021 17:12:00

AAA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53901_-thuong-nam-2022.PDF