AAA: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Mười Một 2021 18:14:00

AAA: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

 Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 62241_-bat-thuong-2022.pdf