AAA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 16 Tháng Mười Một 2021 16:39:00

AAA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:


Tài liệu đính kèm
  45843_g-chung-nam-2018.pdf