AAA: Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần và chi trả cổ tức

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Tám 2021 17:27:00

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần và chi trả cổ tức

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần và chi trả cổ tức như sau:


Tài liệu đính kèm
 54729_co-tuc-bang-tien.pdf