AAA: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Tám 2021 17:24:00

AAA: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo phát hành cổ phiếu để  tăng vốn cổ phần từ NVCSH như sau:


Tài liệu đính kèm
 53000_le-tu-nguon-VCSH.pdf