AAA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Giêng 2021 17:09:00

AAA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52203_op-DHDCD-BT-2021.pdf