AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm và nôi dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Giêng 2021 15:52:00

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm và nôi dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm và nôi dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 35937_at20thuong202021.pdf