AAA: Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần và quyền mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Nhựa Hà Nội

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 12 Tháng Mười Một 2020 17:27:00

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần và quyền mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Nhựa Hà Nội

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần và quyền mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Nhựa Hà Nội như sau:


Tài liệu đính kèm
 53916_en-nhuong-cp-NHH.pdf