AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2020 so với cùng kỳ năm trước

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 02 Tháng Mười Một 2020 11:22:00

AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 112611_-LNST-quy-3.2020.pdf