AAA: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 26 Tháng Mười 2020 13:11:00

AAA: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:


Tài liệu đính kèm
 12110_phieu-tra-co-tuc.pdf