AAA: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 05 Tháng Mười 2020 16:43:00

AAA: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu  như sau:


Tài liệu đính kèm
 44805_19-bang-co-phieu.pdf