AAA: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 05 Tháng Mười 2020 16:45:00

AAA: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:


Tài liệu đính kèm
 44800_19-bang-co-phieu.pdf