Phó Tổng giám đốc AAA bán xong hơn 2 triệu cổ phiếu

NDH | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 16 Tháng Chín 2020 09:11:00

Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh, ngày 11/9 đến 14/9.

Bà Trần Thị Thoản, Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) hoàn tất bán toàn bộ 2,05 triệu cổ phiếu, tương đương 1% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh, ngày 11/9 đến 14/9.

Tạm tính theo giá trung bình 2 phiên 11/9 và 14/9 là 12.200 đồng/cp, bà Thoản có thể thu về 25 tỷ đồng. Từ đầu năm, bà Thoản đã đăng ký mua cổ phiếu 2 lần và mua thành công lượng 2,05 triệu cổ phiếu trên.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu bán niên từ doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì màng mỏng này đạt 3.387 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu bán hàng và bán nhà xưởng, cho thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp giảm. Lợi nhuận sau thuế do đó còn 137 tỷ đồng, giảm 62%.

Năm 2020, Nhựa An Phát Xanh đặt mục tiêu đạt 10.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 550 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Sau nửa năm, công ty hoàn thành 34% kế hoạch doanh thu và 25% kế hoạch lợi nhuận.

Châu Anh