AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Thoản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 15 Tháng Chín 2020 16:54:00

AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Thoản

Trần Thị Thoản báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:


Tài liệu đính kèm
 50049_B-Tran-Thi-Thoan.pdf