AAA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Thị Thoản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 08 Tháng Chín 2020 17:47:00

AAA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Thị Thoản

Trần Thị Thoản thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:


Tài liệu đính kèm
 55244_Tran20Thi20Thoan.pdf