AAA: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 28 Tháng Tám 2020 16:45:00

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt như sau:


Tài liệu đính kèm
 44815_m-2019-bang-tien.pdf