AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên soát xét năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 28 Tháng Tám 2020 15:37:00

AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên soát xét năm 2020

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên soát xét năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 33824_an-ban-nien-2020.pdf