AAA: Tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Tám 2020 17:24:00

AAA: Tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 51955_ang-dau-nam-2020.pdf