AAA: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 18 Tháng Tám 2020 17:22:00

AAA: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

 Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52954_-bat-thuong-2020.pdf