AAA: Thông báo về việc thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐBT 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 18 Tháng Tám 2020 17:19:00

AAA: Thông báo về việc thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐBT 2020

 Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo về việc thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐBT 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52001_ai-DHDCD-BT-2020.pdf