AAA: Thông báo mời họp và thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 18 Tháng Tám 2020 17:20:00

AAA: Thông báo mời họp và thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

 Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố thông báo mời họp và thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 51952_0DHDCD20BT202020.pdf