AAA thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường

NDH | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 18 Tháng Tám 2020 16:12:00

Nhựa An Phát Xanh thay đổi địa điểm họp từ Hải Dương lên Hà Nội.

Ngày 28/8 tới đây, Công ty Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 để thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Theo tài liệu họp, phương án chi trả cổ tức điều chỉnh là 15% vốn điều lệ, trong đó 5% đã tạm ứng, còn lại 5% trả tiền mặt và 5% trả bằng cổ phiếu. Xét về tỷ lệ không thay đổi so với phương án cũ nhưng xét về giá trị có sự thay đổi do doanh nghiệp vừa phát hành thêm 40 triệu cổ phiếu thực hiện chứng quyền làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và vốn điều lệ.

Do vậy, tổng số tiền chia cổ tức năm 2019 là 297 tỷ đồng thay vì 257 tỷ đồng. Số tiền chia cổ tức 5% tiền mặt còn lại tăng từ 85,6 tỷ lên 105,6 tỷ đồng và số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chia cổ tức tăng từ 8,6 triệu lên 10,6 triệu đơn vị.

Doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội vào ngày 10/8.

Theo thông báo ban đầu, Ban lãnh đạo AAA dự kiến tổ chức cuộc họp tại trụ sở chính công ty tại tỉnh Hải Dương. Song, dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp tại tỉnh Hải Dương, doanh nghiệp thay đổi địa điểm họp đến tầng 16, toàn nhà PV Oil, 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, AAA cũng yêu cầu cổ đông tham dự trực tiếp cần đăng ký tham dự, hoàn thành và gửi bản scan tờ khai y tế tới địa chỉ email: ap.btk7@anphatbioplastics.com và có xác nhận từ công ty trước 15h00 ngày 27/8.

Đồng thời, doanh nghiệp bổ sung và khuyến khích cổ đông tham gia họp theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu từ xa.

Với phương thức này, cổ đông đăng ký, xác thực danh tính bằng cách gửi email cung cấp thông tin cổ đông tới hòm thư ap.btk7@anphatbioplastics.com hoặc liên hệ số điện thoại 0913 202 294 (Ms Hà) để được hỗ trợ.

Thu Hằng