AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 30 Tháng Bảy 2020 17:35:00

AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 53323_-BCTC-Quy-2-2020.pdf